ביטול הרשמה

שלום רב,

בקשתך לביטול נתקבלה ואושרה.
מועמדותך לפתיחת המסלולים של ;she codes מרץ 2023 הוסרה.

תודה רבה לך ובהצלחה בהמשך,

נשמח שתחזרי אלינו בפתיחת המסלולים הבאה,

צוות  ;she codes