lectures success confirmation

תודה על התעניינותך בהצטרפות לארגון ;she codes כמרצה,

אנו מקבלות פניות רבות ומשתדלות לחזור עם תשובה בהקדם לכולן.

קיבלנו את פרטי ההרצאה שאת מעוניינת להעביר, במידה ותמצא התאמה ניצור עמך קשר לתיאום סניף ומועד.
אנחנו מעריכות את יוזמתך ומזמינות אותך לעקוב אחר פעילות הקהילה במדיות השונות.