מדיניות הפרטיות – Privacy Policy

תהליך ההרשמה והקבלה לארגון כוללים מילוי שאלון פרטים אישיים ומסירת מידע אישי. אינך מחויבת מבחינה משפטית למסור מידע אישי אודותייך לארגון, אולם ללא מידע אישי זה הארגון לא יכול לקבל את מועמדותך.

כל מידע אישי אשר יימסר על ידך ימסר מרצונך החופשי ובהסמכתך. מידע אישי זה נדרש על מנת לאפשר לארגון לעזור לך ולתת לך את הכלים למציאת עבודה ולפיתוח קריירה; כמו כן, מידע זה ישמש את הארגון על מנת לאפשר לארגון לבחון את מידת התרומה שלו לחברותיו, לצורך סבסוד שכר לימוד לקורסים, לצרכי ביקורת פנימית, מעקב ומחקר.

המידע שיועבר על ידך ישמר על ידי הארגון ויועבר למשרד העבודה והרווחה (לצורך מעקב, מחקר ובקרה וכיו”ב) ו/או למי מטעמו, לנותני שירותים לארגון כגון יועצים חיצוניים, עורכי דין, שותפים עסקיים וכיו”ב (לצורך קבלת שירותים חיוניים לתפעול השוטף וההתנהלות היום-יומית של הארגון), מקומות עבודה פוטנציאליים (לצורך עזרה ויישום החברות בארגון בשוק העבודה הישראלי), וכן לגורמים שלישיים נוספים ככל שהארגון יהיה מחויב לעשות כן על פי דין ו/או אם יעמוד בפני הארגון איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים).

הארגון ייעשה שימוש במידע אך ורק בהתאם למטרות שפורטו במסמך זה.