ההרשמה למחזור הקורסים של יולי 2020

הרשמה למחזור יולי 2020

תהיה פתוחה בין התאריכים

21.6.2020-28.6.2020


קורסי הלימודי של יולי יחלו בתאריך 19.7.2020