פורטל הרשמה

הרשמה למחזור ספטמבר 2020

תהיה פתוחה בין התאריכים

23.8.2020-30.8.2020

קורסי הלימודי של ספטמבר יחלו בתאריך 13.9.2020