ההרשמה אינה פעילה כעת

פתיחת מסלולים תהיה בתאריך: 18/3/2020

שבוע ההרשמה יהיה בין התאריכים: 23/2/2020 עד ל 1/3/2020

בהצלחה לכולן!

בברכה,  
צוות  she codes