שיעור ניסיון

מנתוני המערכת עולה, כי אין צורך בהשלמת שיעור ניסיון.