שיעור ניסיון

שיעור ניסיון she codes;(2)

שלב 1 מתוך 2

  • לפניך מצגת שיעור הניסיון, עליך לצפות בה בהתאם להוראות.

    שימי לב, הפסקת השיעור באמצע תחייב אותך בביצוע חוזר שלו ולכן יש לבצע את השיעור מתחילתו ועד סופו (כולל שלב השאלות). אם בכל זאת הפסקת את השיעור באמצע, תוכלי לעיין במצגת כמה שתרצי אך על השאלות בסוף ניתן לענות פעמיים בלבד.

    אנו מאחלות לך חווית לימודים מהנה!