סיימת בהצלחה את שיעור הניסיון

במידה וטרם השלמת את שלב התשלום, באפשרותך לעשות זאת כעת.