מועמדותך לפתיחת מסלולים נובמבר

 

בקשתך התקבלה, פרטי הבקשה ודגשים נוספים נשלחו אלייך ישירות לכתובת המייל.